SunaService

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Fix Tech, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila.

 

In general, colectam datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti. Primim date personale de la dvs. cand completati formularul pentru solicitarea unei interventii de service si ne transmiteti numele si prenumele, e-mailul, telefonul si adresa;
Vom utiliza datele dvs cu caracter personal pentru prestarea serviciilor Fix Tech in beneficiul dvs. Acest scop general poate include, dupa caz, urmatoarele:
  • Preluarea solicitarilor de reparatie ale produselor dvs.
  • Asigurarea transportului catre Fix Tech si expedierea retur a produselor
  • Notificari privind statusul procesarii solicitarii dvs. de reparatie
  • Invitatia de a completa chestionare de satisfactie
Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre Fix Tech și dvs. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfasura activitati comerciale, avand intotdeauna grija ca drepturile și libertatile dvs fundamentale sa nu fie afectate.
Puteti contacta in orice moment responsabilul Fix Tech cu protectia datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
Prin e-mail la adresa: office@fixtech.ro prin posta sau curier la adresa: B-DUL DECEBAL NR. 12, CAMERA 1 SECTOR 3, BUCUREȘTI

TERMENI SI CONDITII GENERALE

Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garantiei este de 15 zile.
Fix Tech nu isi asuma responsabilitatea eventualelor pierderi sau deteriorari ale datelor/ informatiilor stocare pe echipament.
Clientul are obligatia de a ridica produsul in termen de 15 zile de la data la care a fost anuntat ca va fi expediat prin curier sau poate fi ridicat de la receptie. In cazul in care nu este ridicat dupa notificare pentru perioada ce depaseste 15 zile se va aplica o taxa de depozitare in valoare de 5 lei/zi. In situatia in care produsul nu a fost ridicat in termen de 90 de zile de la anuntare, clientul accepta sa renunte la dreptul de proprietate asupra acestuia, echipamentul ramanand in proprietatea Fix Tech.
La sosirea produsului in service receptia se executa printr-o inspectie vizuala acestuia. Clientul ia act de constatarile ulterioare efectuate in service in urma diagnosticarii produsului.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam urmatoarele:

Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in masura in care este posibil repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service, aflat in perioada de postgarantie (denumite in continuare “Echipament”).

Articolul 2. Durata contractului

2.1. Termenii si conditiile generale intra in vigoare de la data cand produsul iese de sub incidenta garantiei comerciale (la sfarsitul perioadei de garantie standard oferita de producator sau in urma anularii garantiei comerciale) pe o perioada nedeterminata de timp.
2.2. In situatia in care produsul va fi remediat la centrul Fix Tech B-DUL DECEBAL NR. 12, CAMERA 1 SECTOR 3, BUCUREȘTI, e-mail office@fixtech.ro , avand numar de ordine la Registrul Comertului ………………………………….. clientul va fi informat de termenul remedierii in urma diagnosticarii produsului.

Articolul 3. Drepturile si obligatiile partilor contractante

3.1. Prestatorul:
a) Se obliga sa diagnosticheze Echipamentul;
b) Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Echipamentului, corespunzator cu pretul comunicat al reparatiei;
c) Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresa a acestuia facuta inainte de finalizarea reparatiei, in masura in care aceast lucru este posibil;
d) Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informatii privind interventia efectuata asupra Echipamentului;
e) Nu raspunde pentru pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client in urma acestor pierderi, obligatia Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;
f) Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de catre client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;
g) Se obliga sa solutioneze orice situatii considerate drept abateri de la conditiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa office@fixtech.ro , clientul urmand sa fie contactat de catre un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si solutionarii pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile.
3.2. Clientul:
a) Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat;
b) Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in conditiile specificate de catre producatorul Echipamentului;
c) Se obliga sa plateasca taxa de diagnosticare catre Prestator;
d) Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului;
e) Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anuntat ca produsul a fost reparat;
f) Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.
g) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat.

Articolul 4. Pretul si conditiile de plata

4.1. Clientul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare. Daca interventia este posibila, iar Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la pretul indicat va achita contravaloarea costurilor remedierii echipamentului. Clientul nu va plati nici taxa de diagnosticare si nici taxa de transport.
4.2. Daca clientul nu doreste repararea echipamentului de catre Prestator va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa Beneficiarului.
4.3. Taxa de diagnosticare (evaluarea tehnica in vederea repararii) a starii unui echipament este intre 50-150 lei, in functie de complexitatea produsului. Preturile complete se gasesc pe site-ul Prestatorului- https://www.fixtech.ro
4.4. Clientul poate efectua plata facturii prin virament bancar in contul prestatorului indicat mai sus sau in numerar sau cu cardul la receptia acestuia.
4.5. Pretul de remediere al echipamentului este format din contravaloare piese de schimb si manopera.

Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cat si pentru manopera aferenta.
5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garantie, Echipamentul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei inlocuite;
5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la acelasi Echipament acelasi defect, insa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai facut obiectul reparatiei/inlocuirii.
5.4. Conditiile garantiei sunt valabile cu respectarea instructiunilor din manualul de utilizare.
5.5. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator de catre Prestator, dar fara a depasi valoarea prestatiei efectuata de Prestator conform prezentului contract.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1. Conditiile raman valabile pentru orice interventie a produsului pe toata durata contractului.
Contractul va inceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul scris al partilor contractante;
b) la terminarea perioadei de garantie oferite pentru interventia care face obiectul prezentului contract
c) la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpa, incalca una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediaza incalcarea in temen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea opereaza in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.
6.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente intre parti.